BRITSKÉ ZKOUŠKY

Základní informace

Tyto zkoušky jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž mateřským jazykem není angličtina. Můžete si vybrat zkoušky z angličtiny všeobecné, obchodní, angličtiny pro studium či práci v zahraničí nebo angličtiny pro děti.

Zkoušky, které jsou součástí Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, zajišťuje University of Cambridge ESOL a každý rok je skládá více než půl milionu lidí po celém světě. Kandidáti jsou testováni ze čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Jednotlivé části zkoušky zahrnují řadu úkolů, které hodnotí schopnost prakticky používat angličtinu v různých situacích a efektivně komunikovat v cizím jazyce.

Certifikát má mezinárodní platnost a lze jej dobře uplatnit při hledání zaměstnání nebo při přijímacím řízení u nás i v zahraničí.


Cambridgeské zkoušky a Společný evropský referenční rámec

Instituce a školy, které uznávají cambridgeské certifikáty v ČR


Diskuzní fórum

Máte dotaz týkající se Britského centra nebo potřebujete poradit při studiu? Využijte naše diskuzní fórum, ve kterém vám naši pracovníci obratem nabídnou odpovědi.